Warunki zakupów

Sklep

Sklep internetowy działający pod adresem haroma.pl prowadzony jest przez firmę

HAROMA s.c. Agnieszka Karwacka Maciej Roguszczak

NIP: 9671354818

REGON:

Siedziba Firmy ul. Królowej Jadwigi 2

85-231 Bydgoszcz

 

Tel.fax.: (+48) 52 3814097, (+48) 52 3220614

Tel: (+48) 52 3223047

Email: haroma@haroma.com.plWarunki realizacji zamówienia

Klientem sklepu haroma.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej haroma.pl.

Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany i konfiugurując go według własnego życzenia w ramach dostepnych opcji konfiguratora. Wybrany i skonfigurowany produkt zostaje zamówiony za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w części „ZAMÓWIENIE”, wskazuje adres odbioru i płatności za zamówienie.

Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym haroma.pl nie jest potrzebna rejestracja Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym haroma.pl.

W zamówieniu, Klient wskazuje:

zamawiany towar lub towary, jego (ich) konfigurację i ilość sztuk, adres, na jaki ma być dostarczony towar, uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc., sposób płatności, dane kontaktowe: numery telefonów, faxu i email.

Po złożeniu zamówienia generowany jest unikalny NUMER ZAMÓWIENIA, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.

Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie sklepu internetowego haroma.pl oraz możliwa jest wybrana przez Klienta konfiguracja (warunki techniczne).

Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności i skutecznym potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.

Sklep internetowy haroma.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, sklep internetowy haroma.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym lub dzwoni na podany w zamówieniu numer telefonu kontaktowego, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

Klient, w sytuacji opisanej w poprzednim punkcie, w zależności od sytuacji może:

 • zrezygnować z realizacji zamówienia w całości,

 • wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia

 • podzielić zamówienie na mniejsze transze wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych towarów.

W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów w magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi sklep internetowy haroma.pl.

W sytuacji niemożliwości skontaktowania z Klientem lub braku odpowiedzi w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, sklep internetowy haroma.pl w zależności od sytuacji może:

 • zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy,

 • zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania,

 • zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny, a pozostałą część zamówienia anulować,

 • anulować zamówienie Klienta w całości.

 

Ceny

Sklep internetowy haroma.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie haroma.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu, za pośrednictwem internetu.

Ceny na stronie sklepu internetowego haroma.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego haroma.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu po złożeniu zamówienia sklep haroma.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie haroma.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Sklep internetowy haroma.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco i bez uprzedzenia zmian w asortymencie i cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

W przypadku zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji Klient zostanie uprzedzony o tym fakcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

 

Modyfikacja zamówienia

Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia.

Ponieważ produkty w sklepie haroma.pl produkowane są na indywidualne zlecenie Klienta nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.

Zmian można dokonać wyłącznie kontaktując się z Działem Obsługi Klienta haroma.pl telefonicznie (tel. (+48) 52 322 06 14) bądź mailowo: zamówienia@haroma.pl.

Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 7 dni roboczych.

 

Dostawa

Czas wysłania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia wpłaty do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. Dokładny czas realizacji zamówienia zostanie podany przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Zamówienie będzie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście - bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 2 w godz. 10-18, 86-005 Białe Błota, ul. Berberysowa 4 w godz. 8-16) po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Dokładny koszt dostawy jest określony w części „KOSZYK”

Czas dostawy wynosi ok. 1 - 2 dni robocze.

Sklep internetowy haroma.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez firmę kurierską

 

Płatności

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać osobiście gotówką, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym haroma.pl i wpływie płatności na konto haroma.pl

Gwarancja i reklamacje

Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym haroma.pl podlegają naprawie, jeśli:

 • posiadają wady fabryczne,

 • zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu,

 • towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

Towary zakupione w sklepie internetowym haroma.pl nie podlegają reklamacji, jeśli:

 • posiadają różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.),

 • zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu lub użytkowania,

 • zostały uszkodzone wskutek długotrwałego działania czynników jak wilgoć, nasłonecznienie etc.,

 • nie były poddawane właściwej okresowej konserwacji.

Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest sklep internetowy haroma.pl. Sklep internetowy haroma.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.

Warunkiem koniecznym, aby sklep internetowy haroma.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie do firmy Haroma s.c. na swój koszt reklamowanego towaru wraz z paragonem/fakturą, opisem reklamacji, danymi reklamującego, posiadanie przez towar wad fabrycznych.

W przypadku odesłania reklamacji do Haroma s.c. za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy haroma.pl zwróci należność za przesyłkę w przypadku uznania reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego klienta, dla paczek opłacanych przy odbiorze lub w sklepie stacjonarnym.

Reklamacje można również składać w sklepie stacjonarnym.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep internetowy haroma.pl naprawi Klientowi reklamowany towar lub w przypadku braku możliwości naprawy wymieni na towar pełnowartościowy.

W przypadku, gdy sklep internetowy haroma.pl nie posiada w magazynie towaru podlegającemu wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu o ile w ciągu miesiąca od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi sklep internetowy haroma.pl.

 

Zwroty

Towary zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego haroma.pl nie podlegają zwrotowi. Towary te są produkowane w pojedynczych egzemplarzach i według indywidualnych ustaleń z klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego). Z tego względu towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych przez internet w ciągu 10 dni od daty zakupu.

 

Dane osobowe

Dokonując zakupów w sklepie internetowym haroma.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego haroma.pl oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zgodne z ww. Ustawą, Klienci sklepu internetowego haroma.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez sklep internetowy haroma.pl

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego haroma.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez haroma.pl jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

 

Postanowienia końcowe

Obecność produktu i jego konfiguratora w cenniku sklepu internetowego haroma.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

Konfigurator produktu umożliwia wybranie konfiguracji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane - w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy haroma.pl.

Sklep internetowy haroma.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta (filtry antyspamowe).

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym haroma.pl. Aby uniknąć takich sytuacji istnieje możliwość ortrzymania próbek kolorów - w tej sprawie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta haroma.pl

Sklep internetowy haroma.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. zdjęć, cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy haroma.pl.

Ceny podane w sklepie internetowym haroma.pl są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w sklepach stacjonarnych) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy haroma.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2013.

Sklep internetowy haroma.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.haroma.pl.

 

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Haroma s.c.